03.CECNY SSHRV – OPRHP Effect Finding Letter 09.07.2023

03.CECNY SSHRV - OPRHP Effect Finding Letter 09.07.2023